ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 35 | ทั้งหมด : 839
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  5 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  8 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  9 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  13 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  15 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 64 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  18 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  19 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 1 1 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  23 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  24 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 839 รายการ