ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 27 | ทั้งหมด : 628
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  2 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  3 การประกอบอาหารว่าง 30 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  4 การประกอบอาหารว่าง 18 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  5 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  6 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 50 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  7 การจักสานตระกร้าจากพลาสติก 30 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  8 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  9 เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 30 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 Basic Vibration Balancing and Machine Shaft Alignment 30 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  11 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  12 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  13 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  14 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  15 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  16 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 2 42 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  17 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  18 การประยุกต์ใช้งานSmartRelayในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  19 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  20 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  21 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  22 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  23 การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  24 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 628 รายการ